07 de juny 2005

Google maps i Python.

Python és el llenguatge que he escollit per entrar en l'interessant però a vegades complicat mòn de la programació. A la vista del que han aconseguit alguns, em sembla que no m'he equivocat. Consultes a Google maps per acabar ajuntant totes le imatges en una sola. Les consultes es poden fer per zona i el tamany de la imatge final. El dia que a Google maps treguin aquestes fastigoses marques d'aigua que estan per tota la imatge, això serà la bomba.

Per cert, 2 posts en un dia, estic batent rècords.