04 de març 2006

Far-tet

El fartet és un peix que viu en medis litorals espanyols. Es reprodueix d'abril a octubre i està protegit per la UE. Igualet que els alemanys.Aphanius iberus copulant