16 de març 2006

Se non e vero, e ben trovatoDemano disculpes a tots aquells jugadors i jugadores de monopoli que es puguin sentir ofesos.

Crèdits a qui correspongui